Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 27 września uczniowie klas I TE, I TEG i II TE  kształcący się w zawodzie technik systemów energetyki odnawialnej  udali się z wizytą do gminy Rossosz położonej w Dolinie Zielawy, gdzie powstała naziemna elektrownia fotowoltaiczna. 

Celem wyjazdu było zapoznanie się z genezą i etapami wdrożenia inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4MW w Dolinie Zielawy” jako przykładu porozumienia partnerskiego gmin zawartego w trosce o środowisko naturalne, opartego na zdobytym doświadczeniu, przy wykorzystaniu wsparcia Unii Europejskiej.

Uczniów po obiekcie oprowadzał pan Mateusz Majewski - Prezes Zarządu spółki partnerskiej gmin „Energia Dolina Zielawy Sp z o.o.”, który bardzo szczegółowo i interesująco opowiadał o funkcjonowaniu elektrowni fotowoltaicznej w Bordziłówce. Młodzież miała okazję do przyjrzenia się z bliska zarówno panelom krystalicznym, jak i cienkowarstwowym zainstalowanym na farmie PV oraz zaznajomienia się z metodą porównania ich uzysków energii. 

Uczniami opiekowali p. Renata Pieńkus, p. Paweł Salamończyk, p. Adam SulejGaleria