Wyniki Konkursu Poetyckiego ph. „O Laur Aleksandra Świętochowskiego”

W bieżącym roku szkolnym społeczność ZS nr 2  uczestniczyła w wielu konkursach  popularyzujących sylwetkę patrona naszej szkoły. Jednym z nich był VIII Ogólnoszkolny  Konkurs Poetycki „O Laur Aleksandra Świętochowskiego”. Wzięło w nim udział 10 młodych poetów. Główne cele konkursu to: kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć poprzez  formę utworu lirycznego, upowszechnianie twórczości poetyckiej, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów ZS nr 2, uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego.

Jury, oceniając wiersze wzięło pod uwagę: inwencję twórczą autorów, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową i ortograficzną oraz walory artystyczne utworów lirycznych. Zwycięzcami Konkursu „O Laur Aleksandra Świętochowskiego” zostali:

    I miejsce – Kacper Grabowski, uczeń klasy I TH

II miejsce –  Amelia Pawlak , uczennica klasy  I TH


Laureatom serdecznie gratulujemy.

VIII edycję zmagań poetyckich zorganizowały: p. Justyna Ostrzyżek i p. Joanna Pucyk- nauczycielki języka polskiego.