Zajęcia barmańskie

Grupa uczniów z klasy III TH A kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w pierwszych dniach maja uczestniczyła w kursie barmańskim zorganizowanym w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

W trakcie zajęć uczestnicy poznawali historię miksologii, zdobywali wiedzę o technologii i rodzajach koktajli oraz nabywali umiejętności w zakresie przyrządzania drinków. Podczas warsztatów, oprócz ćwiczenia technik przyrządzania kompozycji barmańskich, uczniowie dużo uwagi poświęcali dekorowaniu drinków z wykorzystaniem świeżych owoców, warzyw czy artykułów dekoracyjnych.

Po zakończeniu zajęć adepci sztuki przyrządzania koktajli przystąpią do egzaminu na uprawnienia barmańskie I stopnia przed komisją Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Po zdaniu dwuetapowego egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który będzie można w przyszłości wykorzystać do ubiegania się o pracę w lokalach gastronomicznych. Zajęcia prowadził p. Dariusz Olszewski. 

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Paweł Salamończyk.Galeria