Uczniowie ZS Nr 2 na prelekcji o krwiodawstwie i dawstwie szpiku    Dnia 17.03.2015 r. uczniowie z klas: III THA, III TK, IV TH A, IV TH B, IV TK oraz III LO wzięli udział w spotkaniu z lekarzem medycyny p. Małgorzatą Orzeł z Pracowni Nadzoru Transfuzjologicznego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.   W trakcie pierwszej części wykładu prelegentka zapoznała młodzież z ideą krwiodawstwa oraz przedstawiła zasady związane z oddawaniem krwi. Szczególną uwagę zwróciła na to, kto może zostać dawcą i jak przebiega proces poboru krwi.  Następna część prelekcji dotyczyła dawstwa szpiku. Prowadząca wykład przypomniała czym jest szpik. Opisała też sposób rekrutacji dawców oraz przebieg zabiegu pobierania komórek macierzystych.    Spotkanie zorganizowały p. Agnieszka Kołodziej i p. Lucyna Grono.       

Czytaj więcej

 Uczniowie ZS Nr 2 na prelekcji o krwiodawstwie i dawstwie szpiku    Dnia 17.03.2015 r. uczniowie z klas: III THA, III TK, IV TH A, IV TH B, IV TK oraz III LO wzięli udział w spotkaniu z lekarzem medycyny p. Małgorzatą Orzeł z Pracowni Nadzoru Transfuzjologicznego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.   W trakcie pierwszej części wykładu prelegentka zapoznała młodzież z ideą krwiodawstwa oraz przedstawiła zasady związane z oddawaniem krwi. Szczególną uwagę zwróciła na to, kto może zostać dawcą i jak przebiega proces poboru krwi.  Następna część prelekcji dotyczyła dawstwa szpiku. Prowadząca wykład przypomniała czym jest szpik. Opisała też sposób rekrutacji dawców oraz przebieg zabiegu pobierania komórek macierzystych.    Spotkanie zorganizowały p. Agnieszka Kołodziej i p. Lucyna Grono.       

Czytaj więcej

 Uczniowie ZS Nr 2 na prelekcji o krwiodawstwie i dawstwie szpiku    Dnia 17.03.2015 r. uczniowie z klas: III THA, III TK, IV TH A, IV TH B, IV TK oraz III LO wzięli udział w spotkaniu z lekarzem medycyny p. Małgorzatą Orzeł z Pracowni Nadzoru Transfuzjologicznego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.   W trakcie pierwszej części wykładu prelegentka zapoznała młodzież z ideą krwiodawstwa oraz przedstawiła zasady związane z oddawaniem krwi. Szczególną uwagę zwróciła na to, kto może zostać dawcą i jak przebiega proces poboru krwi.  Następna część prelekcji dotyczyła dawstwa szpiku. Prowadząca wykład przypomniała czym jest szpik. Opisała też sposób rekrutacji dawców oraz przebieg zabiegu pobierania komórek macierzystych.    Spotkanie zorganizowały p. Agnieszka Kołodziej i p. Lucyna Grono.       

Czytaj więcej


  IV miejsce drużyny ZS Nr 2 w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Obronnej    Dnia 13 marca 2015 r. uczniowie ZS Nr 2 w Łukowie: Ewa Urbanek (kl. II THB), Ola Stachniak (kl. II THB) i Jakub Celiński (kl. II TE) reprezentowali szkołę podczas finału XIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności, który odbywał się w Domu Żołnierza w Lublinie. W ostatecznej klasyfikacji nasza drużyna zajęła czwarte miejsce.    Konkurs swoim zakresem obejmował wiedzę dotyczącą ochrony ludności przed zagrożeniami, przepisy przeciwpożarowe, obowiązki organów państwa, wojska i systemów ratowniczych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się odzieżą i sprzętem ochronnym. Składał się z dwóch części: pierwsza to test wiedzy, w którym brali udział wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału, a druga to zadania praktyczne (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz rozpoznawanie i charakteryzowanie sprzętu obrony cywilnej) wykonywane przez wskazanych zawodników.    Uczniów do konkursu przygotowała p. A. Kołodziej – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.  

Czytaj więcej


Udział uczniów ZS Nr2 w Konkursie Fotograficznym Zapraszamy do głosowania na najciekawsze zdjęcie przedstawiające pomysły na ujęcie tematu „PORTRET MOJEGO POKOLENIA”. W konkursie organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wzięły udział uczennice ZS Nr 2 w Łukowie: Żaneta Świderska, Kinga Kopyść oraz Sylwia Wojciechowska.  Zdjęcia dziewcząt zostały wyłonione w półfinale i teraz czekają na głosy internautów!!!Swoje głosy można oddawać do dnia 18.03.2015 r. na stronie: www.fotopolowy.uph.edu.pl (w zakładce głosowanie internautów) lub bezpośrednio pod adresem:http://www.fotopolowy.uph.edu.pl/glosowanie-internautowUczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!    

Czytaj więcej


    Odnawialne źródła energii w ZS Nr 2    Dnia 11 marca 2015 r. uczniowie klasy I TE i II TE uczestniczyli w spotkaniu z p.B.Gospodarkiem przedstawicielem Fundacji Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie w ramach projektu pn.: "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW".   Młodzież kształcąca się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej została zapoznana z możliwością uzupełniania i wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach zawodowych poprzez grę edukacyjną na portalu www.graozel.pl. Przedstawiciel fundacji zwrócił uwagę, iż szczególnie w województwie lubelskim zagadnienia odnawialnych źródeł energii odgrywają duże znaczenie. Prowadzący zachęcał uczestników do podejmowania kształcenia na uczelniach wyższych w zakresie energetyki odnawialnej we względu na wzrost zapotrzebowania na pracowników tej branży.   Zajęcia przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji Polskiej Akademii Nauk przyczynią się do pogłębienia wiedzy przez uczniów zainteresowanych zagadnieniami oze oraz wzrostu ich świadomości zawodowej.   Spotkanie zorganizowali p.Dariusz Lada i p.Paweł Salamończyk .  

Czytaj więcej