Grupa uczniów z klasy III TH A kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w pierwszych dniach maja uczestniczyła w kursie barmańskim zorganizowanym w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

Czytaj więcej

Informuję, że od 17 maja 2021 w Szkole rozpoczną się zajęcia stacjonarne wg planu nauczania hybrydowego.

Czytaj więcej

 „Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żyłchociaż przez chwilę jego ognia drżeniem, chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył, to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem”.Krzysztof Kamil Baczyński

Czytaj więcej

Jednym z zadań w ramach „Dnia Kreatywności” jakie zaproponowali  nauczyciele wychowania fizycznego był konkurs na dyplom z okazji sportowego przedsięwzięcia dla aktywnych uczniów naszej szkoły - „Majowy triathlon 3x3x3”.

Czytaj więcej

Czas powrotu do szkół po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym jest dla nas wszystkich nowym doświadczeniem. Szczególnie trudny emocjonalnie będzie dla młodzieży – zapewne będzie wiązał się z ogromnym stresem. Czas pandemii i izolacji miał bowiem negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie wszystkich – wpłynął na nastroje uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

Czytaj więcej


Młodzież Zespołu Szkół nr 2 aktywnie i sportowo spędziła majówkę. Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali bowiem przedsięwzięcie „Majowy triathlon 3x3x3”. Uczniowie w terminie od 1 do 9 maja mieli możliwość realizacji tego zadania, które polegało na:• pokonaniu triathlonu (3 dyscyplin – form aktywności) przez 3 kolejne dni • wybrać można było 3 różne dyscypliny sportowe bądź formy aktywności ruchowej, spośród: bieg, jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda na hulajnodze (nie elektrycznej), nordik walking (marsz z kijkami), marsz lub marszobieg,• dystans pokonany przez każdą z 3 dyscyplin wynosił minimum 3 km, czyli w sumie co najmniej 9 km.

Czytaj więcej

Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej każdego roku propagujemy wiedzę na ten temat.

Czytaj więcej

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Czytaj więcej