Serdecznie zachęcamy do włączenia się w Akcję „Kup Pan szczotkę!”. To kolejna edycji akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Mission”. Zbieramy szczoteczki i pasty do zębów dla uczniów afrykańskich, misyjnych szkół. Aby zapewnić dzieciom profilaktykę przeciwpróchniczą polscy misjonarze uczą dzieci szczotkowania zębów.

Czytaj więcej

11 stycznia 2020 r. uczniowie klas: IV TH, IV TK i  IV TE,  bawili się na balu studniówkowym pod opieką rodziców i wychowawców: p. Małgorzaty Leszkowicz, p. Moniki Tomaszewskiej-Madej i p. Adam Suleja. 

Czytaj więcej

Choremu dziecku i jego rodzinie podczas leczenia w szpitalu onkologicznym towarzyszą trudne emocje. „WYLOSUJ ANIOŁA” to akcja ,  która ma na celu wsparcie oraz wywołanie uśmiechu na twarzach małych pacjentów.

Czytaj więcej

Uczniowie kształcący się w zawodzie kelner postanowili swoim młodszym kolegom z klasy I zaprezentować umiejętności odświętnego nakrycia stołu. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej pozwoliły na podzielenie się wiedzą i pochwalenie umiejętnościami zarówno w zakresie nakrywania stołu, jak i savoir vivre’u podczas podejmowania gości.

Czytaj więcej

18 grudnia 2019 r. odbył się konkurs dotyczący życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. I miejsce zajęła uczennica klasy III BSB – Iga Durka. Dwa kolejne miejsca zajęły: Patrycja Ciołek z klasy III BSB i Katarzyna Opieka z klasKoy IV THA.

Czytaj więcej

Dzwonki ( piątek ) 20.12.2019 r.                 

Czytaj więcej

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera katalogu przyczyn i sytuacji, kiedy kurator zostanie ustanowiony. Należy jednak pamiętać, że ustanawia go sąd opiekuńczy działając z urzędu. Natomiast każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 1 HGB Wiktoria Zawadzka zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym pn. „Kartka Bożonarodzeniowa” zorganizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury. 

Czytaj więcej

6 grudnia w imieniny Mikołaja w naszej szkole miał miejsce szczególny jubileusz. Otóż na sali gimnastycznej odbyły się 20- te „Mikołajki”. Było to spotkanie integracyjne uczniów Zespołu Szkół nr 2 z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Zaproszenie na te wyjątkową uroczystość przyjęli: Burmistrz miasta Łuków Pan Paweł Krasuski, Dyrektor ZS nr 2 Pani Halina Jończyk, dyrektorzy obu współpracujących i spotykających się placówek- Dyrektor DPS siostra Anna Andrzejuk oraz Dyrektor ZS nr 2 Pan Krzysztof Okliński, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Nowok a także nasi absolwenci z klas integracyjnych: Paweł i Przemek ze swoimi Rodzicami. Nie zabrakło również tych, dla których rok rocznie organizowane są te spotkania- wychowankowie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Łukowie. 

Czytaj więcej

11 grudnia 2019 r w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Czytaj więcej