Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają młodzież Zespołu Szkół nr 2 do udziału w I Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie. Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowanie  wiedzy o największych sukcesach w historii polskiego sportu oraz innych różnych aspektach z nim związanych. 

Czytaj więcej

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który przypada w październiku, biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie przygotowała wystawkę książek nawiązującą do tegorocznego hasła święta: „Baśnie i legendy z całego świata”. Na ekspozycji znalazły się woluminy, które bibliotece „pożyczyli” nauczyciele ZS nr 2. Wśród prezentowanych książek znalazły się zarówno dzieła wydane w języku polskim, jak i obcojęzyczne zawierające baśnie i legendy.

Czytaj więcej

Z okazji ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021 Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego biblioteka szkolna zorganizowała konkurs pt. „Co wiem o kardynale Stefanie Wyszyńskim”. W rywalizacji mógł wziąć udział każdy uczeń ZS nr 2 w Łukowie. 

Czytaj więcej

19 października 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Uczestnicy zawodów mogli przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności techniczne, stosować zasadę „fair play”, a także wykazać się obiektywizmem i uczciwością w sędziowaniu meczy kolegów.

Czytaj więcej

18 października 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbył się szkolny etap VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. 

Czytaj więcej

14 października 2021 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. Pan Dyrektor Krzysztof Okliński zwracając się do pedagogów podziękował im za pracę, poświęcenie, serce i cierpliwość w kształtowaniu osobowości uczniów.

Czytaj więcej

Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół nr 2 w Łukowiez okazji Dnia Edukacji Narodowejdużo zdrowia i szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy,sukcesów zawodowych i samych wzorowych ucznióworaz sprzyjającego losu w tej niełatwej pracyw imieniu wszystkich uczniów życzy Samorząd Uczniowski.

Czytaj więcej

12 października 2021 r. uczniowie klas I kształcący się w Technikum nr 2 wzięli udział w Dniu integracji. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie i wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami klas pierwszych uczących się w różnych zawodach oraz pokazanie atutów fachu, który wybrali. 

Czytaj więcej

14 października (czwartek) o godzinie 8:15 na sali gimnastycznejodbędzie się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Z okazji obchodów roku kard. Stefana Wyszyńskiego biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów ZS nr 2 do udziału w konkursie pt. „Co wiem o kardynale Stefanie Wyszyńskim”.

Czytaj więcej