ZEBRANIA Z RODZICAMI25.09.2019r. (środa) GODZ. 16.00 - zebranie ogólneGODZ. 16.30 - zebrania klasoweWykaz nauczycieli oraz sal

Czytaj więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których dochód w 2018 roku nie przekroczył 674,00 zł na jednego członka rodziny ( w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód na jedną osobę nie większy niż 764,00 zł).  

Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że w murach naszej szkoły odbędzie się kolejny konkurs kulturoznawczy adresowany do uczniów ZS nr 2. Zapraszamy do  uczestnictwa w zmaganiach konkursowych, które będą nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy z zakresu kultury, geografii, historii i tradycji, lecz również możliwością rozwoju sprawności językowych. Przygotowując się do tegorocznej edycji konkursu należy położyć szczególny nacisk na powtórzenie informacji na temat członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

Czytaj więcej

Link do deklaracji maturalnychhttps://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych 2020 na stronie CKE

Czytaj więcej

W dniu 17 września 2019 r. młodzież klas: I TH, I THG i II TH wzięła udział w uroczystości upamiętniającej rocznicę ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na Cmentarzu Św. Rocha w Łukowie. To właśnie 22 lata temu Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego, zainicjowało ustawienie na cmentarzu symbolu krzyża upamiętniającego zbrodnię w Katyniu. 

Czytaj więcej

13 września 2019 r. uczniowie klas I BB,I TEG,IV TH wzięli udział w wernisażu prac Doroty Panasiuk, który odbył się w Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury. Abstrakcyjny, wielkoformatowy cykl  płócien zatytułowany „Jutro”  nie tylko zachwycał licznie przybyłych gości feerią barw, ale i  poruszał wyobraźnię odbiorców. 

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ ZBIERANIA OKULARÓW DLA POTRZEBUJĄCYCH W AFRYCE.Zbieramy: – przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne dla dzieci i dorosłych– używane okulary korekcyjne dla dzieci i dorosłych o wartościach plusowych i minusowych, ale bez wartości cylindrycznych (korygujących astygmatyzm)

Czytaj więcej

12 września 2019 r. uczniowie  klasy I TK wzięli udział w konferencji popularnonaukowej z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Została ona zorganizowana przez Muzeum Regionalne, a odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie. 

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: Lubelska kuźnia talentów 2019-2021.

Czytaj więcej

7 września 2019 r. 10 uczniów z klas: ITHGA, IITE, IVTH   udało się do Parku Miejskiego, by uczestniczyć w  akcji Narodowego Czytania . Podczas tegorocznej edycji tej cennej inicjatywy popularyzującej czytelnictwo przedstawiono fragmenty 8  nowel polskich. „Ucztę dla ucha i dla ducha” rozpoczął burmistrz p. Piotr Płudowski, czytając fragment utworu Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”. Następnie radni miejscy, czytelnicy Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie  , przedstawiciele Komendy Straży Pożarnej, pracownicy różnych instytucji, uczniowie łukowskich szkół  zapoznali zebranych z następującymi arcydziełami nowelistyki polskiej:„Katarynka” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza, „Orka” – Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” z cyklu: „Pamiątki Soplicy” – Henryka Rzewuskiego. 

Czytaj więcej