SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA

W dniu 29 września uczniowie  z klas : IV TK i III TK uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta P. Maciejem Nurzyńskim oraz z przedstawicielką Fundacji Młodzi Ludziom P. Pauliną Warząchowską. 

Poruszono wiele interesujących tematów związanych z przestrzeganiem praw konsumenta.  Najwięcej pytań dotyczyło możliwości reklamowania towaru u sprzedawcy, zasad rękojmi i gwarancji. Młodzież dowiedziała się w jakim terminie i gdzie może domagać się roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, wady ukrytej lub nienależycie wykonanej usługi. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w ramach realizacji zadania publicznego: prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego