WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

W dniach 5-7 października 2020 roku odbędą się w wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie na rok szkolny 2020/2021.

Do Rady SU może kandydować uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, systematycznie uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz akceptację wychowawcy klasy.

Do Rady SU nie mogą kandydować uczniowie z klas programowo najwyższych.

Termin zgłoszeń kandydatów do rady SU – 2 października 2020 r. do wychowawcy danej klasy.