Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Zespół Szkół Nr2 w Łukowie uczestniczy w Projekcie Edukacyjnym „Archimedes” finansowanym przez budżet naszego państwa oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie: od 15.08.2008r. do 15.11.2012r.

Program dotyczy edukacji w zakresie matematyki, fizyki, biologii oraz chemii.


W ramach jego realizacji :
 • odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych oraz koła naukowe
dla uczniów klas drugich ;
 • uczniowie wyjeżdżali na obozy naukowe: do  Biebrzańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego –biolodzy oraz na Politechnikę Warszawską –chemicy;
 • uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach: Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej;
 • uczennica brała udział w wyjeździe zagranicznym do Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie;
 • szkoła otrzymała pakiety edukacyjne z fizyki, chemii i biologii, składające się z zestawów laboratoryjnych i literatury metodycznej zawierającej opisy doświadczeń;
 • nauczyciele i uczniowie wzięli udział  w Warsztatach Wymiany Dobrych Praktyk,które odbyły się w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Podczas warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, chemii
i biologii prowadzonych przez pracowników uczelni.
 • nauczyciele uczestniczyli w seminarium naukowym i w warsztatach przygotowujących do pracy z pakietami edukacyjnymi;

W roku szkolnym 2010/2011 projekt przewiduje:
 • prowadzenie kół naukowych dla uczniów klas drugich oraz zajęć dodatkowych dla uczniów klas pierwszych;
 • organizację obozów naukowych dla biologów oraz fizyków i chemików ;
 • dwa wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie;
 • dwa wyjazdy zagraniczne na zajęcia warsztatowe do Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie;
 • organizację wspólnie z WAT konkursu matematycznego. W ramach przygotowań do konkursu nauczyciele matematyki oraz uczniowie wezmą w udział w Warsztatach Wymiany Dobrych Praktyk na terenie WAT w Warszawie;
 • zakup podręczników, zbiorów zadań, atlasów, testów kompetencyjnych, zadań maturalnych, publikacji pomocniczych przeznaczonych do wykorzystywania przez uczniów.


Opr. Marzena Nurzyńska –Pycka

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Materiały

Nauczyciele