DEN

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie „ Nauczyciel prowadzi za rękę,otwiera umysł, dotyka serca,kształtuje przyszłość”.Autor nieznany    Te znamienne słowa stanowiły motto przewodnie uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 14 października 2015 r.    Małgorzata Futera, uczennica klasy IV TH A, w imieniu społeczności uczniowskiej ZS Nr 2 w Łukowie złożyła nauczycielom oraz pracownikom szkoły serdeczne życzenia wytrwałości i wielu sukcesów, podziękowała za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie. Następnie Iwona Latoch z kl. II TH A oraz Izabela Mościcka z kl. II TK, przy akompaniamencie fletu, zaśpiewały piosenkę „Dziękujemy Wam”, wyrażając wdzięczność swoim pedagogom. Grono nauczycielskie z uwagą wysłuchało recytacji utworów poetyckich w wykonaniu Ewy Urbanek z klasy III THB, Anny Zając i Edyty Białach z klasy I TH oraz piosenek zaprezentowanych przez Sylwię Wojciechowską z klasy IV TH A i Sylwię Górską z klasy III TH A.    Podczas apelu odbyło się także uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy od tej pory są prawowitymi członkami społeczności szkolnej ZS Nr 2 w Łukowie.    Montaż słowno - muzyczny przygotowali: p. Grzegorz Dziurdziak oraz p. Joanna Pucyk.  

Czytaj więcej

 „Pływać każdy może” Uczniów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności pływania oraz tych, którzy chcieliby się nauczyć tej dyscypliny sportowej zapraszamy na pływalnię Delfinek. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 15.00 - 15.45.     Monika Osińska

Czytaj więcej

  Warsztaty „Montaż instalacji rurowych”    W dniu 08.10.2015 r. uczniowie III klasy technikum kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczniowie III klasy zdobywający zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych mieli możliwość poszerzenia wiedzy praktycznej i teoretycznej.  Bezpłatne szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy VESBO POLAND- dystrybutor instalacji sanitarnych w Europie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nowinkami ze świata instalacji sanitarnych, oraz uczestniczyć w praktycznym szkoleniu z montażu instalacji zgrzewanych, skręcanych i zaciskanych.   W ramach współpracy z firmą szkoła została wyposażona w próbki produktów, sprzęt oraz tablice naukowe. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.  

Czytaj więcej

 ,,DOM BEZ PRZEMOCY SZANSĄ NA SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ”    5 października 2015 r. uczniowie klasy III TK i III TE wzięli udział w warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, czym jest przemoc, jakie zachowania wobec innych osób uznaje się za niewłaściwe. Uczniowie dyskutowali też o stereotypach prowadzących do przemocy i metodach walki z nimi. Młodzież uczyła się rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych przemocy w relacjach damsko- męskich. Ponadto uczniowie poznawali sposoby propagowania postaw partnerskich w relacjach damsko-męskich opartych na szacunku i miłości, wzajemnym wsparciu i pomocy. Młodzież zaznajomiła się także z prawnymi aspektami zachowań ryzykownych. Uczestnicy zostali poinformowani również , gdzie należy zwrócić się o pomoc, gdy jest się ofiarą lub świadkiem przemocy.   Warsztaty prowadziły trenerki ze Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.    Organizatorką warsztatów dla uczniów był pedagog szkolny p. Anita Olszewska.       

Czytaj więcej

  Wycieczka do Warszawy    W dniu 24 września 2015 r. uczniowie klas: I, II i III ZSZ uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w pokazach z cyklu TIP-TOPOL Tour organizowanych w Centrum EXPO XXI w Warszawie.    W programie spotkania były ekspozycje pracy urządzeń dotyczące między innymi prostowania felg, urządzeń czyszczących, diagnostyki, montażu i wyważania, podnośników, naprawy ogumienia, układów hamulcowych, itp. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy systemów TPMS oraz poprawnej naprawy ogumienia. W trakcie spotkania organizowane były liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród naszych uczniów największą popularnością cieszył się konkurs szybkości jazdy samochodem na symulatorze.    Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: p. Cezary Mazurek, p. Małgorzata Kintop i p. Anita Olszewska.  

Czytaj więcej

  Ognisko integracyjne klasy I TH    25 września 2015 r. w parku rozrywki w jednej z miejscowości koło Łukowa odbyła się impreza integracyjna klasy I TH.    Uczniowie, pod czujnym okiem instruktorów rekreacji ruchowej, konkurowali ze sobą między innymi w Bungee Run. Rozegrane zostały mecze w Bubble Balls. Młodzież mogła spróbować swoich sił w basenie z kulami wodnymi. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.    Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Anna Przeździak - wychowawczyni i ks. Piotr Osiński.  

Czytaj więcej

  Klasy I i II TE na zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie W dniu 29 września 2015r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej, kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, udali się na wycieczkę do Lublina. Celem wyjazdu był udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Młodzież, podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego zorganizowanych w ramach Paneli tematycznych „e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL), pogłębiła swoją wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Omówione zostały zagadnienia dotyczące „Wykorzystania energii słonecznej”, „Technologii zastosowanych w budynkach autonomicznych” oraz „Farm wiatrowych”.Młodzież obejrzała również w kinie film „Karbala”, inspirowany prawdziwą historią ppłk. Grzegorza Kaliciaka, który dowodził oddziałem polskich i bułgarskich żołnierzy w Karbali. Opiekunami wycieczki byli: p. A.Zarzycka i p. P.Salamończyk.    

Czytaj więcej

Maturzyści ZS Nr 2 na Salonie Maturzystów Perspektywy 2015    15 września 2015 roku młodzież z klas IV THA i IV TK wzięła udział w Salonie Maturzystów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.    "Rzetelne, samodzielne wykonywanie poleceń egzaminacyjnych jest miarą prawdziwej dojrzałości, jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe kompetencje. Nie zmarnujcie czasu przed maturą!" powiedział Krzysztof Babisz- Lubelski Kurator Oświaty, otwierając Salon Maturzystów Perspektywy 2015.   Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną i wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni publicznych i niepublicznych z regionu Lubelszczyzny i z Polski. Ponadto uczestniczyli w wykładzie specjalistów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pt. "Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego".    Organizatorami i opiekunami w czasie wyjazdu byli: p. L. Grono, p. A. Kołodziej i p. P. Płudowski.  

Czytaj więcej

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej    W dniu 17 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 18. rocznicy ustawienia Krzyża Katyńskiego na cmentarzu grzebalnym w Łukowie.    Młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej sprawowanej w kościele św. Rocha, a następnie złożyła kwiaty pod Krzyżem, oddając hołd zamordowanym w Katyniu Polakom. Reprezentanci Zespołu Szkół Nr 2 wysłuchali wraz z zebranymi referatu wygłoszonego przez p. Michała Mojskiego – nauczyciela I LO w Łukowie oraz okolicznościowych przemówień, które wygłosili: Senator RP p. Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Głuchowski oraz Starosta Łukowski p. Janusz Kozioł.   Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Małgorzata Leszkowicz i p. Katarzyna Świderska.  

Czytaj więcej

  Spotkanie z Janem Januszem Jastrzębskim    Dnia 17 września 2015 r. w ZS Nr 2 w Łukowie odbyło się spotkanie z historykiem p. Janem Januszem Jastrzębskim. Wzięli w nim udział uczniowie z klas III THB i III TK.    Gość podzielił się z młodzieżą osobistymi refleksjami na temat trudnej drogi do wolności naszej Ojczyzny oraz zaprezentował swoją poezję.  

Czytaj więcej